Terianska veža - SV stena

07 | 04 | 2014

Video zo zlyžovania SV steny Terianskej veže cez Veľkú záhradku do Hlinskej doliny (opis a fotky zo zjazdu nájdete medzi zakreslenými zjazdmi - Terianska veža)