Do tretice Dolomity

09 | 2011

14.09.2011: Škola v Žiline. Nalodenie v Martine. Rakúsky dáždik. Oberdrauburg - kein Goesser?
15.09.2011: Dolomitská rely. Stará známa Tofana. Podozrivá spara. Compagni di merenda.
16.09.2011: Ranná zamotávka. Skratkou pod Formin. Spiderman? Nie, Zoe. Svetelné signály.
17.09.2011: Dymiaca spojka. Columbus. V útrobách Cinque Torri. Rýchlojazda smer SR.

 

Výhľad zo západnej steny Lastoni di Formin na priesmyk Passo di Giau a južnú stranu masívu Tofán

Výhľad zo Z steny Lastoni di Formin na priesmyk Passo di Giau a J stranu masívu Tofán

 

Lezecké resumé:

  - Tofana, Compagni di merenda (8+/9- team OS, 290 m, 7 dĺžok)
  - Lastoni di Formin, Via Zoe (8+/9- team OS, 340 m, 7 dĺžok, nástup Spidermanom)
  - Cinque Torri, Columbus (8 team FL, 150 m, 5 dĺžok)

 

Článok od Joža Krištoffyho nájdeš na jeho webstránke kristoffy.sk