Hrubý vrch - JV žľab

30 | 03 | 2011

Video zo zlyžovania Hrubého vrchu JV žľabom, Mlynická dolina
(opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakreslenými zjazdmi z Hrubého vrchu, línia označená ako N)