Predná Garajova lávka

23 | 04 | 2015

Video zo zlyžovania SV steny hrebeňa Hrubého líniou z Prednej Garajovej lávky, Hlinská dolina (opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakreslenými zjazdmi - Predná Garajova lávka)