Kolový štít

24 | 03 | 2018

Rasťove videjko zo zlyžovania JV steny Kolového štítu do Malej Zmrzlej doliny

(opis a fotky zo zjazdu nájdeš medzi zakreslenými zjazdmi z Kolového štítu)