DHAULÁGIRÍ 2014

Hlavným cieľom lyžiarsko-horolezeckej expedície Dhaulágirí 2014 je výstup a zlyžovanie siedmej najvyššej hory sveta Dhaulágirí (8167 m) bez podpory umelého kyslíka. Výstup a následný zjazd bude sledovať líniu normálnej výstupovej cesty SV rebrom (zákres línie je uvedený nižšie). Dhaulágirí nebola doposiaľ kontinuálne zlyžovaná, preto v prípade úspechu pôjde o svetový výkon v oblasti extrémneho skialpinizmu a zároveň o prvé zlyžovanie osemtisícového vrcholu Slovákmi (viac informácií nájdeš na oficiálnej stránke expedície dhaulagiri2014.expedition.sk).

Pre mňa a môjho brata Rasťa je hlavný cieľ expedície dôležitý, no významnejšia je pre nás cesta k nemu. Nejde nám o dosiahnutie niečoho bombastického – ide nám v prvom rade o spoznávanie samých seba a nazbieranie prvých skúseností z najvyšších hôr. Takisto sme si vedomí toho, že reálne šance na kontinuálne zlyžovanie Dhaulágirí sú relatívne nízke vzhľadom na množstvo (zatiaľ) neznámych subjektívnych faktorov (napr. vplyv výšky na náš organizmus) a neovplyvniteľných objektívnych faktorov. Skrátka, na Dhaulágirí nepôjdeme s veľkými očami, no v rámci fyzickej a psychickej prípravy na expedíciu urobíme všetko pre to, aby sme v prípade priaznivých snehových podmienok a počasia mohli skúsiť zlyžovať túto nádhernú horu.

V súčasnosti je najväčšou prekážkou našej účasti na tomto dobrodružstve nedostatok financií potrebných na pokrytie nákladov spojených s expedíciou - náklady na jedného účastníka sú odhadované na cca 7000 Eur. Ak nám chceš v tomto smere pomôcť a podporiť moju a Rasťovu účasť na expedícii, máš možnosť urobiť tak prostredníctvom dvoch percent z dane z príjmu alebo zaslaním finančného daru (viac informácií o možnostiach finančnej podpory je uvedené nižšie).

O nás

miro peto

Miroslav Peťo Milovník Prírody, extrémny lyžiar a lezec, ktorý je od roku 2008 členom reprezentačného tímu Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Ako extrémny skialpinista pôsobil v Tatrách, Alpách a Škandinávii. Zo svojich extrémnych zjazdov si najviac cenní prvozjazd východnej steny Sunnmorslauparleagdy v Nórsku, zlyžovanie Aiguille Verte cez kuloár Couturier a v domácich Tatrách prvozjazd Kežmarského štítu napriamením Tatarkovej cesty.
Viac informácií v sekcii O MNE.

rasto peto

Rastislav Peťo Extrémny skialpinista, ktorý má zlyžované viaceré extrémne zjazdy vo Vysokých Tatrách (Kežmarský štít Tatarkovou cestou, severnú stena Malého Kežmarského štítu, napriamenie Grónskeho lávky, severnú stena Štrbského štítu a mnohé iné), v Alpách (Aiguille Verte, Gervasuttiho kuloár z Mont Blanc du Tacul, Pallavicini rinne na Grossglockner,...) a niekoľko pekných línií aj v Nórsku.