Slovak Powder

Krátke lyžiarske videjko o tom, že aj u nás sa občas pritrafí prašaník (zábery zo zím 2002 a 2005)