Chopok a Dereše

Stiahni si sprievodcu vo formáte PDF: ChopokDerese_v2.0.pdf

Popis oblasti
Chopok a Dereše sa nachádzajú v centrálnej časti Nízkych Tatier. Na severnej strane Chopku je situované známe lyžiarske stredisko Jasná, ktoré tvorí záver Demänovskej doliny. Pod vrcholom Chopku sa nachádza Kamenná chata a retranslačno-meteorologická stanica. V roku 2013 bola dokončená lanovka Priehyba-Chopok, čo po rokoch znovu umožnilo prepojiť severnú stranu Chopka s južnou. Dereše je súhrnný názov pre masív od Chopku na západ až po sedlo Poľany, pričom hlavný dvojvrchol Derešov sa nachádza približne v jeho polovici. Južné svahy Chopku a Derešov sú pomerne málo strmé narozdiel od severných zrázov, ktoré tvoria vhodné terény pre ľahšie formy skialpinizmu a freerajdové lyžovanie.
Severná strana Chopku a Derešov je rozdelená na 4 freeride zóny:

  • Luková dolina, ktorá sa nachádza severo-východne od vrcholu Chopku
  • Hlavný derešský kotol, ktorý sa nachádza medzi Chopkom a hlavným vrcholom Derešov (t.j. z východu je ohraničený lyžiarskym strediskom Chopok-Jasná, zo západu rebrom vybiehajúcim z vrcholu Veľkého Dereša na sever nad Brhliská)
  • Stredný derešský kotol, ktorý je menší ako hlavný derešský kotol a netypický tým, že jeho horná časť je tvorená rozsiahlou málo strmou pláňou a až neskôr sa láme v strmšiu skalno-snehovú bariéru
  • Západný derešský kotol (občas nazývaný aj Zadný derešský kotol) je situovaný na západ od stredného derešského kotla

Pre lepšiu orientáciu pozri fotomapku derešských kotlov uvedenú nižšie.

Prístup
Prístup je pomerne jednoduchý. Z diaľnice D1 odbočíš na kruhovom objazde pri Lipt. Mikuláši smerom na Jasnú. Po cca 5 km sa dostaneš na začiatok Demänovskej doliny, ktorou pokračuješ ďalších asi 8 km až do lyžiarskeho strediska Záhradky. Nasledujú 2 km strmej cesty s ostrými zákrutami až do oblasti Jasná (priamo do Jasnej chodí aj autobus z Liptovského Mikuláša).
Do Lukovej doliny sa najrýchlejšie dostaneš zo Záhradiek 6-sedačkovou lanovkou a následne lanovkou na Konský grúň, ktorej horná stanica sa nachádza priamo nad Školským žľabom. Odtiaľ je to pešobusom na vrchol Chopku 20 min (alebo môžeš využiť služby luxusného Funitelu a vytiahnuť sa na Chopok pohodlnou a rýchlou jazdou z Priehyby).
Do hlavného a stredného derešského kotla je najrýchlejší prístup buď z Chopku po hrebeni smerom na západ alebo z Jasnej (Otupného) sa vyviesť na Brhliská lanovkou, ktorej horná stanica končí na začiatku derešského vleku. Ten je však už roky nefunkčný, takže treba ísť pešo (resp. na pásoch) popri vleku na koniec lesa. Po pravej strane sa nachádza hrebeň vybiehajúci z Veľkého Dereša na sever. Ďalej strmo na hrebeň a po hrebeni na vrchol Derešov, odkiaľ si môžeš vybrať medzi stredným a hlavným derešským kotlom.
Do západného derešského kotla sa dostaneš buď po hrebeni z Chopku alebo nasledovne: z Brhlísk (hornej stanice lanovky) pokračuješ po červenej značke smerom na Tri vody (cca 20 min), kde sa napojíš na žltú značku a zamieriš smerom na sedlo Poľany. Nad hornou hranicou lesa potom odbočíš doľava do západného derešského kotla.

Najlepšie podmienky
Kedže sa jedná o severnú stranu, na začiatku zimy (december) tu býva menej snehu kvôli severným vetrom. Počas niektorých sezón sa tu dá lyžovať už aj v decembri (napríklad zima 2005/2006), no vo všeobecnosti sú lepšie podmienky až v januári, februári, marci a na jar. Lavíny v tejto oblasti nebývajú objemovo veľké, skôr ide o menšie doskovité lavíny (okrem niektorých širokých žľabov ako napr. Školský žľab). Napriek tomu treba mať, samozrejme, potrebnú lavínovú výbavu (sonda, lopatka, hľadací prístroj...) a informovať sa o stupni lavínového nebezpečenstva.

Ubytovanie
S ubytovaním nie je problém, keďže Jasná je známe turistické centrum. Info nájdete napríklad tu.

FOTOMAPA DEREŠSKÝCH KOTLOV
fotomapa
LUKOVÁ DOLINA
Lukova dolina
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Z vrcholu Chopku smerom na východ cca 100 m až k výraznému žľabu, ktorým nadol na snehovú pláň a ňou na dno Lukovej doliny.
40-45°
S4+, E2,
červený ľahký
330 m (do Lukovej doliny)
február-apríl;
pomerne strmá a úzka je horná časť žľabu
B
Z vrcholu Chopku cca 30 metrov smerom na východ do nevýrazného sedielka. Odtiaľ priamo dole, neskôr doprava smerom k zjazdu A.
40-45°
S4+, E2,
červený ľahký
330 m (do Lukovej doliny)
február-apríl;
pekné
C
Z východnej časti vrcholu Chopku priamo dole. V strede odbočiť buď doľava do Meteorologického žľabu alebo smerom na zjazd B.
40-45°
S4+, E2,
červený ľahký
350 m (do Lukovej doliny)
február-apríl;
najnáročnejšia časť je prvých cca 30 m
D1
"Meteorologický žľab": od meteorologickej búdky priamo do Lukovej doliny širokým žľabom.
35-43°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
340 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
jeden z najznámejších žľabov na Chopku, najstrmšie miesto je v strednej časti žľabu
D2
Sponad sedla nad Kamennou chatou priamo dole, neskôr doľava do Meteorologického žľabu.
35-43°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
330 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
varianta Meteorologického žľabu
D3
Priamo z vrcholu Chopku nadol smerom k zjazdu D2.
45-50°
S5, E2+,
červený ťažký
350 m (do Lukovej doliny)
február-apríl;
náročnosť hodne závisí od podmienok (častý nedostatok snehu)
E1
Od meteorologickej stanice asi 10 m doľava po hrebeni a ďalej svahmi vľavo od Meteorologického žľabu priamo dole. V dolnej časti okolo skalnej bariéry sprava.
30-40°
S3+, E1+,
modrý stredne ťažký
340 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
spodnú bariéru je možné zlyžovať náročnejšou variantou priamo nadol jedným zo žliabkov (zjazdy E2, E3 - oba do 45°, S4, E1+, modrý ťažký)
F
Od meteorologickej stanice cca 40 m po hrebeni popri zábranách, potom priamo dole nad skalnú bariéru, ktorú obchádzame zľava.
35-45°
S4, E2,
modrý ťažký
310 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
trochu ťažšie ako zjazd E, najstrmšia je horná tretina zjazdu
G
Od zjazdu F pokračuj niekoľko metrov dole popri zábranách až ku žľabu s výraznou skalnou bariérou v ľavej časti žľabu. Týmto žľabom nadol k ďalšej skalnej bariére, ktorú obchádzame buď zľava alebo sprava (smerom k zjazdu F).
35-45°
S4, E2,
modrý ťažký
270 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
horná časť býva pri nedostatku snehu dosť úzka
H
Od Školského žľabu (zjazd I) pokračuj niekoľko metrov nahor popri zábranách a lyžuj prvým výrazným žľabom ústiacim do Školského žľabu.
38-45°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
220 m (do Lukovej doliny)
január-apríl;
trochu ťažšia varianta Školského žľabu
I
"Školský žľab": najširší žľab do Lukovej doliny, od zábran pri hornej stanici lanovky na Konskom grúni priamo dole smerom na JV.
25-35°
S3, E1,
modrý ľahký
200 m (do Lukovej doliny)
december-máj;
ľahké, ale dosť lavinózne, v hornej časti bývajú pekné preveje
HLAVNÝ DEREŠSKÝ KOTOL
Hlavny Deressky kotol
Derese - S a V svahy
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
"Dievčenský žľab": cca 150-200 m nad stanicou lanovky Luková cez zábrany a ďalej priamo na západ širokou muldou. Spod muldy traverz doprava na zjazdovku "Spravodlivá".
25-33°
S3, E1,
modrý ľahký
200 m (na zjazdovku Spravod- livá)
január-apríl;
ľahké, vhodné pre menej lyžiarov začínajúcich s lyžovaním vo voľnom teréne
B1
"Retranslačný žľab": od retranslačnej stanice priamo na SZ výrazným žľabom, ktorý sa v strednej časti mierne zužuje.
35-43°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
350 m (do hlavného dereš. kotla)
január-apríl;
pomerne ľahké, horná časť býva často sfúkaná až na skaly
B2
Žľab popod vežičku: z rebra nad Retranslačným žľabom doľava nadol popod výraznú skalnú vežičku zakriveným žľabom, ktorý sa postupne rozširuje až na spodné pláne kotla.
35-45°
S4+, E1+,
červený ľahký
350 m (do hlavného dereš. kotla)
január-apríl;
scenericky pekné
C1
Z hlavného hrebeňa medzi Chopkom a Derešmi vybieha smerom do hlavného derešského kotla mohutné rebro. Po pravej strane rebra asi 40 m plytkým žliabkom, ktorý sa ďalej stáča doprava. Týmto žľabom (V expozícia) ľahko dole do hlavného derešského kotla.
35-42°
S4, E1+,
modrý ťažký
350 m (do hlavného dereš. kotla)
február-apríl;
sklon prvých metrov závisí od veľkosti prevejov
C2
Varianta rebra: začiatok ako zjazd C2 až do miesta, kde sa žľab stáča doprava. Tu cez rebro doľava za hranu do širokého žľabu (Z expozícia), ktorým ľahko nadol smerom k Derešskému vleku.
35-42°
S4, E1+,
modrý ťažký
350 m (do hlavného dereš. kotla)
február-apríl;
podobne ako pri C1
D
Z najnižšieho miesta v hrebeni medzi Chopkom a Derešmi dole širokým žľabom.
35-45°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
300 m (k dereš- skému vleku)
február-apríl;
horná časť býva pomerne strmá (v závislosti od veľkosti prevejov na hrebeni)
E1
Od zjazdu D po hrebeni smerom na Z cca 60 m k nevýraznemu sedielku, z ktorého priamo na sever zbieha výrazný žľab. Ním do HDK k derešskému vleku.
35-43°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
320 m (k dereš. vleku)
február-apríl;
podobné ako zjazd D
E2
Varianta zjazdu E1: spod nevýraznej skalnej vyvýšeniny v hrebeni nad zjazdom E1 strmým žliabkom (cca 30 m) až na zjazd E1.
47-52°
S5-, E1,
červený ľahký
330 m (k dereš. vleku)
február-apríl;
krátke, ale pekné
F1
Zjazd z vrcholu v hlavnom hrebeni východne od Veľkého Dereša: najskôr šikmo doľava ponad skalnú stenu až ku doprava tiahnucemu sa žliabku. Ním na zjazd E1 a ďalej do HDK.
35-45°
S4, E2+,
červený ľahký
320 m (k dereš. vleku)
február-apríl;
zaujímavý zjazdík
F2
Z hrebeňa plytkou snehovou pláňou, ktorá postupne prechádza v nevýrazné snehové rebro. Po tomto rebre a ďalej po jeho pravej strane priamo nadol krátkou strmou stienkou do žľabu, ktorým doprava na zjazd E1.
35-40°, (direkt stienka cca 45°)
S4+, E2,
červený ľahký
330 m (k dereš. vleku)
február-apríl;
technicky najnáročnejšia je stredná časť (pokiaľ je lyžovaná priamo, ľahšie je lyžovať po rebre až nad žľab - červené bodky), v strednej časti možnosť pokračovať vľavo na zjazd G (modré bodky)
G
Zo sedla pod Derešmi priamo dole širokým žľabom na dno HDK.
35-40°
S4-, E1,
modrý stredne ťažký
320 m (k dereš. vleku)
január-máj;
obtiažnosť a strmosť hornej časti závisí od veľkosti prevejov
H
Spomedzi vrcholov Derešov priamo na sever úzkym strmým žliabkom, ktorý sa neskôr rozširuje a napája na zjazd G.
35-43°, hore 1x47°
S5-, E1+,
červený ľahký
340 m (k dereš. vleku)
február-apríl;
málokedy sa dá zlyžovať až z hrebeňa, pretože horný úsek (cca 10 m) býva často sfúkaný na skalu, pekná (trocha ťažšia) varianta je lyžovať priamo z vrcholu východného Dereša
I
Spod vrchola Veľkého Dereša priamo smerom na SV žľabom, ktorý v spodnej časti ústi na zjazd G.
35-43°
S4, E1,
modrý stredne ťažký
340 m (k dereš. vleku)
január-apríl;
pekný zjazd, pri nedostatku snehu je to v hornej časti pomerne úzke
J1
Od zjazdu I pokračovať cca 10-15 m po rebre vybiehajúcom z Derešov smerom na sever (rebro tvorí hranicu medzi hlavným a západným derešským kotlom). Ďalej priamo na východ, po cca 20 m cez snehové rebro doľava a žliabkom šikmo doľava až na zjazd J2.
40-45°
S4+, E2,
červený ľahký
340 m (k dereš. vleku)
január-apríl;
veľmi pekný zjazd
J2
Varianta zjazdu J1: od zjazdu J1 pokračovať po rebre niekoľko metrov smerom na sever až k výraznému lievikovitému žľabu, ktorým najskôr priamo dole a neskôr šikmo doľava na zjazd J3.
35-42°
S4, E1+,
modrý ťažký
330 m (k dereš. vleku)
január-máj;
ľahšia varianta zjazdu J1
J3
Širokým žľabom spadajúcim smerom na východ z rebra vybiehajúceho z Veľkého Dereša.
35-40°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
300 m (k dereš. vleku)
január-máj;
ľahké, vhodné pre menej skúsených lyžiarov
K
Od zjazdu J3 pokračuj po rebre smerom na sever až nad žľab, ktorý je v strednej časti ohraničený zľava i sprava výraznými skalnými rebrami. Týmto žľabom priamo nadol k derešskému vleku.
35-43°
S4+, E2,
červený ľahký
280 m (k dereš. vleku)
január-marec;
z hľadiska náročnosti značne nevyrovnaný zjazd, technicky obtiažnejšie je len úzke miesto v strede žľabu
L1-L3
Zjazdy L1, L2, L3 sú si veľmi podobné, zbiehajú z rebra smerom na východ priamo k derešskému vleku (pozri zákres).
30-38°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
200-230 m (k dereš. vleku)
január-apríl;
ľahké, lavinózne
STREDNÝ DEREŠSKÝ KOTOL
Stredny Deressky kotol
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Svahom na ľavej strane ramena oddeľujúceho hlavný derešský kotol od stredného derešského kotla (ďalej SDK) asi 100 m a potom nadol širokým žľabom spadajúcim do SDK.
30-37°
S3, E1,
modrý stredne ťažký
350 m (na dno kotla)
január-apríl;
najľahší zo zakreslených zjazdov v SDK
B
Z hrebeňa (približne v polovici medzi Derešmi a Zadným Derešom) priamo nadol snehovou pláňou, ktorá sa neskôr láme v dva nevýrazné žľaby. Pravým z nich až nad spodný prah, okolo ktorého zľava krátkym snehovým hrebienkom. Z hrebienka naspäť doprava do úzkeho esovito zahnutého žľabu (už pod skalným prahom) a ním do kotla.
horná časť okolo 35°, ďalej 40-45°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
280 m (na dno kotla)
január-apríl;
zaujímavý zjazd, zhora môže byť trochu problém trafiť ho kvôli neprehľadnej širokej hornej pláni
C
Z nevýraznej kopy pod Zadným Derešom mierne zľava do výrazného žľabu v snehovo-skalnom rebre. Žľabom najskôr ľahko priamo nadol. V strednej časti, kde sa žľab zužuje a naberá sklon, sprava okolo skalného prahu. Pod prahom buď traverz 20 m doľava alebo priamo nadol pomedzi skalné výčnelky až do rozširujúceho sa žľabu ústiaceho na spodné snehové pláne SDK.
35-40°, stredná časť 43-48°
S4+, E2,
červený stredne ťažký
280 m (na dno kotla)
január-apríl;
veľmi pekný zjazd, stredná časť je v jednom mieste pomerne úzka
D
Z nevýrazneho sedielka pod Zadným Derešom lievikovitým žľabom (s jedným užším a strmším miestom v strednej časti) na dno kotla.
35-42°
S4-, E1,
modrý ťažký
280 m (na dno kotla)
január-apríl;
zjazd vhodný na "zoznámenie sa" s SDK
E1
Zo Zadného Dereša asi 50 m po rebre oddeľujúcom stredný derešský kotol od západného. Ďalej prvým výrazným širokým žľabom spadajúcim z tohto rebra doprava do SDK.
33-38°
S3+, E1,
modrý stredne ťažký
300 m (na dno kotla)
január-máj;
ľahký zjazd, vhodný pre začínajúcich lyžiarov-skialpinistov
E2
Priamo z vrcholu Zadného Dereša najskôr málo strmou snehovou pláňou, ktorá sa neskôr mierne zužuje a naberá sklon. Pod zúžením mierne doľava, kde sa zjazd napája na strednú časť zjazdu E1.
35-43°
S4, E1+,
modrý ťažký
300 m (na dno kotla)
január-apríl;
trochu ťažšia varianta zjazdu E1
ZÁPADNÝ DEREŠSKÝ KOTOL

...v príprave...