Chabenec

!!!UPOZORNENIE!!!
Chabenec nie je v zmysle vyhlášky KÚŽP v Žiline č. 9/2004 o návštevnom poriadku NAPANT a jeho ochranného pásma vyhradený ako skialpareál. Všetci lyžiari, snowboardisti a skialpinisti, ktorí sa teda venujú svojmu športu v tejto oblasti, sa dopúšťajú porušenia § 14, ods. 1, písm. c) a d) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Za vykonávanie tejto športovej aktivity hrozí pokuta 3319 euro. Oblasť Chabenca (juh aj sever) je zároveň významným zimoviskom kamzíka vrchovského tatranského a v tejto oblasti sú evidované aj kolónie svišťa vrchovského. Oba druhy sú zákonom chránené a ich vyrušovanie je protizákonné.
Týmto sprievodcom sa nesnažím nikoho motivovať, aby porušoval akýkoľvek zákon. Vykonávanie skialpinistickej činnosti je na slobodnom rozhodnutí každého z vás. Pokiaľ sa však aj napriek vyššie uvedeným informáciám rozhodnete pre skialpinizmus v oblasti Chabenca, vnímajte Prírodu okolo vás a správajte sa k Nej čo najšetrnejšie!

Popis oblasti
Chabenec (1955 m) je mohutný horský masív s vrcholovým hrebeňom dvíhajúcim sa medzi sedlom Ďurková a Kotliskami. Vrchol sa nachádza na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier. Z hľadiska skialpinizmu je zaujímavá severná stena Chabenca.

Prístup
Existuje viacero variánt ako sa dostať do tejto oblasti:
a) Ak si ubytovaný na Chate pod Ďurkovou (= Chata pod Chabencom), tak sa na vrchol Chabenca dostaneš po hodine pohodového šlapania po hlavnom hrebeni Nízkych Tatier smerom na východ (viď mapku).
b) Prístup zo severu (z Dúbravskej doliny) je trochu komplikovanejší, pretože tu nevedie značkovaný turistický chodník. V prvom rade sa však musíš dostať do Dúbravskej doliny (do dediny Dúbrava dofrčíš podľa niektorej z automáp, napr. viamichelin.com). Z Dúbravy pokračuješ autom smerom na JV asfaltovou cestou, až kým nedôjdeš do ústia Dúbravskej doliny (z Dúbravy cca 3 km). Na začiatku doliny neodbočuj doľava (dostal by si sa do chatovej oblasti), ale pokračuj ďalej do doliny po pravej strane potoka. Po cca 5 km prídeš k starým baniam, kde budeš mať pri trochu šťastia rampu otvorenú (v opačnom prípade treba ukecať strážnika, čo však nebýva problém). V ideálnom prípade sa teda autom dostaneš až na koniec asfaltky (na mapke pod textom označené ako "parking"). Odtiaľ pokračuješ (už po vlastných) cca 300 m stále na juh po lesnej ceste až k prvému rázcestiu, kde musíš odbočiť doprava (ak by si pokračoval rovno, dostal by si sa pod Poľanu). Od rázcestia teda pokračuj smerom na JZ cca 700 m až dojdeš k tabuľke Národný park Nízke Tatry. Za ňou sa nenápadne tiahne chodníček po ľavej strane potoka. Po cca 300 m chodník prechádza cez spomínaný potok a po jeho pravej strane začína prudko stúpať až na lúku - lesnú čistinku (ak by si pokračoval po ľavej strane potoka, nič hrozné sa nedeje, pretože pod Chabenec by si sa popri potoku dostal aj tak, hoci by to bol trochu botanickejší zážitok).
Z lúky ďalej, ak je dostatok snehu, je vhodné pokračovať priamo na juh strmo do lesa, nad lesom potom priamo po trávnato-kosodrevinovom ramene, až do nevýrazného sedielka (odtiaľ sa ti naskytne pohľad ako nižšie na fotke so zakreslenými zjazdmi). Ďalej zľava po ramene až na hlavný hrebeň Nízkych Tatier a odtiaľ na hlavný vrchol Chabenca.
Ak je málo snehu (je potrebné šľapať napešo alebo zdola bolo vidieť, že na ramene trčí veľa kosovky), je vhodnejšie z hornej časti lúky traverzovať doľava až ku potoku vytekajúcemu spod Chabeneckého kotla a ďalej dolinkou pod východné rebro Chabenca. Jeho SV časť tvorí snehová pláň, ktorou sa dá pomerne ľahko dostať na hlavný hrebeň a ďalej na vrchol Chabenca (z lesnej lúky cca 1,30 hod).
Pre lepšiu orientáciu klikni na mapu (rozlíšenie 1000x1770px, veľkosť 450 KB):

mapa

Najlepšie podmienky
Pre extrémne lyžovanie a skialpinizmus na severných svahoch Chabenca sú najlepšie podmienky na konci zimy a začiatkom jari, t.j. mesiace marec, apríl a máj (od decembra do konca februára tu zvykne byť nedostatok snehu kvôli prevládajúcim severným vetrom, ktoré sneh ukladajú na južné svahy). Keďže ide o severnú expozíciu, kvalita snehu nezvykne byť ideálna (častá kôra a doska). Najlepšie podmienky tu bývajú na jar (firn). Z hľadiska lavín nejde o takú nebezpečnú oblasť, akou je napríklad Žiarska dolina. Napriek tomu treba dbať na všetky bezpečnostné pravidlá týkajúce sa lavín (lavínový hľadací prístroj, lopatka, sonda) a pri 3., 4. či nebodaj 5. stupni radšej zostať doma.

Ubytovanie
- Chata pod Ďurkovou, podrobnejšie info nájdeš na na tejto stránke.

CHABENEC
S stena Chabenca
Zjazd
Stručný opis
Sklon
Obtiažnosť
Prevýšenie
Poznámka
A
Z východnej časti masíva najskôr ľahkým terénom ponad skalné zrázy, potom strmým žľabom orientovaným na SZ priamo dole do kotla pod S stenou.
35-43°
S3, E1,
modrý ťažký
300 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
začiatok je málo strmý, najväčší sklon má stredná časť zjazdu
B
Vo východnej časti masívu výrazným žľabom s lievikovitým začiatkom priamo dole do kotla pod S stenou Chabenca.
36-40°
S2/S3, E1,
modrý ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
február-máj;
najľahší zo zakreslených zjazdov na Chabenci
C
V skalnom rebre východne od centrálneho žľabu (zjazdu D1) spadá doprava nadol (smerom na zjazd B) úzky žľab. Zjazd začína širším snehovým hrebeňom, ktorý prechádza v spomínaný žľab. Ním ďalej až na zjazd B.
42-46°
S3/S4, E2,
červený stredne ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-apríl;
technicky najťažšie je miesto, kde sa horná širšia časť láme v žľab (v tomto mieste je aj častý nedostatok snehu)
D1
Centrálnym žľabom z hlavného vrchola Chabenca priamo na sever, v strednej časti sprava obchádzajúc nevýrazný skalný prah, až do kotla pod S stenou Chabenca.
43-48°
S3/S4, E2,
červený stredne ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
pekný zjazd, horná časť býva strmá (v závislosti od výšky prevejov), na jar časté rigole
D2
Z vrchola Chabenca priamo nadol centrálnym rebrom až do žliabku v rebre, ktorým doprava nadol do spodnej časti centrálneho žľabu (D1).
40-48°, 1x 5m 52°
S3/S4, E2,
červený stredne ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
pekná rôznorodá línia
E1
Centrálnym rebrom najskôr mierne zľava okolo nevýrazného pásu skál. Ďalej priamo nadol strmou pláňou, ktorá ohraničuje centrálne rebro zľava, až do zúženia v spodnej časti, ktorým ďalej nadol do kotla.
45-50°
S3/S4, E2,
červený stredne ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
spodné zúženie býva často nedostatočne vysnežené, a preto jeho technická obtiažnosť silne závisí práve od množstva snehu
E2
Zjazd vedie širokým snehovo-skalným rebrom na západ od centrálneho rebra (zjazdu E1). Z hlavného vrcholu najskôr niekoľko metrov po hrebeni na západ. Potom priamo dole výrazným strmým žľabom, ktorý sa v spodnej časti zužuje. Tu traverz doprava ponad krátke rebro na vedľajšiu snehovú pláň (napojenie na E1) a jej zúžením priamo nadol na široký svah, ktorým už ľahko do kotla pod stenou.
45-52°
S4, E2+,
červený ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
apríl-máj;
najťažší zo zakreslených zjazdov na Chabenci (spolu s variantou E3), celé je to hodne strmé a v hornej časti aj mierne expované
E3
Varianta hornej časti zjazdu E2: z hrebeňa mierne zľava úzkym zakriveným žliabkom ústiacim do strednej časti zjazdu E2.
45-50°
S4, E2+,
červený ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
apríl-máj;
horný zakrivený žliabok je užší ale trochu menej strmý než horný žľab zjazdu E2
F1
Zjazd začína niekoľko metrov na východ po hrebeni od zjazdu F2. Ďalej priamo dole až na zjazd F2 a ním dole do kotla.
38-43°, horná časť do 48°
S3, E1+,
modrý ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
trochu exponovanejšia varianta zjazdu F2, sklon hornej časti značne závisí od snehových podmienok (prevejov)
F2
Z nevýrazného sedielka, kde sa spája západné rameno Chabenca s hlavným hrebeňom, priamo nadol širokým žľabom.
38-45°
S3, E1,
modrý ťažký
330 m (do kotla pod S stenou)
marec-máj;
pohoda pre menej skúsených (pokiaľ nie sú v hornej časti veľké preveje)