V náručí Satana

04 | 2006

Video zo zlyžovania žľabu pod Satanovým sedlom, Mlynická dolina

(opis a fotky zo zjazdu nájdete medzi zakreslenými zjazdmi z Hrebeňa Bášt, línia F)