Strach zo smrti

06 | 2012

Krátky film z dielne Rasťa Hatiara o mojom preleze cesty Strach zo života a smrti (9+) na Ostrve