Fantazmagória

10 | 2008

Trailer na pripravovaný lezecký film (lezie Miro Peťo, video Rasťo Hatiar)