Diablov žľab

01 | 03 | 2011

Video zo zlyžovania Diablovho žľabu, Mengusovská dolina
(opis a fotky zo zjazdu nájdete medzi zakreslenými zjazdmi z Satanovej dolinky)